skontaktuj sie z nami
+ 48 668-663-785

Ewidencja czasu pracy

Każdy pracodawca obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy: – art. 149 § 1, art. 149 § 2 Kodeksu Pracy – § 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.)   Szczególnymi unormowaniami dla pracodawców w transporcie drogowym, które w znaczny sposób utrudniają prowadzenie rzetelnej ewidencji, są: – W Ustawie o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004, Poz.92, Nr 879) w Rozdziale 3 dot. Obowiązków pracodawcy – art.25 w brzmieniu:   

„Art. 25. ewidencja czasu pracy kierowców

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie: 

  • zapisów na wykresówkach; 
  • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego; 
  • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego; 
  • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności;             
  • rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4. 

2. Ewidencję czasu pracy, o której mowa w ust. 1, pracodawca: 

  • udostępnia kierowcy na jego wniosek;
  • przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego.”    

-Rozporządzenie 561/2006 WE, które normuje czas jazdy a nie czas pracy, ale pozostaje w bezpośrednim związku z wymiarem dobowym i tygodniowym czasu pracy. 

Jeżeli nie masz pewności czy Twój kierowca nie naraża firmy na niepotrzebne koszty i przestrzega czasu pracy jak również czy dobrze obsługuje tachograf to zapraszam do współpracy.

Sprawdzimy czas pracy kierowcy, wydrukujemy ewidencje czasu pracy, odpowiednie raporty, upomnienia do podpisania przez kierowcę i przeszkolimy Twojego kierowcę tak, żeby jeździł zgodnie rozporządzeniem 561/2006 WE.