skontaktuj sie z nami
+ 48 668-663-785

Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firmaTacho-Time Sylwester Grzywacz z siedzibą w Radomiu przy ul. Kieleckiej 116B
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności związanych z rozliczeniem czasu pracy kierowcy, wyliczenia wysokości diet, delegacji, wyliczeniem pensji minimalnych w krajach UE, sprawdzenia poprawności jazdy zgodnie z rozp. WE 561/2006, wystawiania faktur za usługę, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędowi Celnemu, Prokuraturze, Urzędowi Skarbowemu i innym organom ścigania w przypadku złożenia przez w/w instytucje pisma z żądaniem udostępnienia danych, celem realizacji ustawowych zadań określonych w odpowiednimi przepisami prawa.
4) Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez czas realizacji celów przetwarzania, a także po ich zakończeniu co wynika z przepisów prawa, w tym w szczególności: Ustawy o Transporcie Drogowym, Ustawy o Prawie Pracy.
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie.
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi Administratora Danych
7) Tacho-Time wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych, aby móc wykonać czynności umożliwiające realizację powyższych celów.
Danymi jakie mogą być wymagane, w zależności od realizowanego celu, są:
–         nazwa firmy,
–         siedziba firmy
–         imię i nazwisko
–         adres zamieszkania
–         tel. kontaktowy
–         nr konta bankowego
–         NIP, REGON
Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować celów zpkt 3. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.